ร่วมงานกับ IQ Shoes

online-shopping-icon

Position:   Online media

// คุณสมบัติ

สร้างสรรค์ผลงานผ่านสื่อออนไลน์โดยเฉพาะภาพและVDO

เชียวชาญโปรแกรมแต่งภาพ

มีไอเดีย กล้าเสนอผลงาน ยอมรับความคิดเห็นและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

 

 

 

url

Position:   สต็อกและข้อมูล

// คุณสมบัติ

ดูแลข้อมูลสินค้าสต็อกและDatabase

เชียวชาญโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft Excel

อัพเดตข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์ / แม่นยำ

 

 

หลักการพิจจารณา

  • ทุกตำแหน่ง ไม่เน้น ใบปริญญาหรือใบจบการศึกษา ไม่ดูวุฒิการศึกษา
  • เน้นคนทำงานจริง ตัวจริง เพื่อร่วมพัฒนาและเติบโตไปกับเรา
  • หากมีประสบการณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สวัสดิการ

  • เบี้ยขยัน
  • ประกันสังคม
  • เสื้อฟอร์มบริษัท
  • ส่วนลดการซื้อสินค้า

 

สามารถสมัครได้ด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ หรือ โทร. คุณลูกแก้ว 099-536-3653